loader image

कायदेशीर साक्षरता

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना हा महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमधील शहरी गरीब लोकांसाठी मुख्य हस्तक्षेप आहे. आम्ही या योजनेच्या जटिल तरतुदी सुलभ केल्या आहेत आणि प्रेक्षकांना योजनेबद्दल पुरेसे स्पष्टीकरण मिळविण्यासाठी ग्राफिकल पद्धतीने ते सादर केले आहेत.

१४.७.१ पुनर्विकास योजनेची योजनेसाठी पात्रता

१४.७.२ व्याख्या – झोपडपट्टी, फरसबंदी फुटपाथ आणि झोपडीची रचना

१४.७.३ पती/पत्नी बरोबर संयुक्त मालकी

१४.७.४ झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून अधिसूचना

१४.७.५ लागू होण्याचे निकष

१४.७.६ झोपडीवासीयांचा हक्क

१४.७.७ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी परवानगी

१४.७.८ पुनर्वसन आणि खुल्या बाजारात विक्रीचे घटक

१४.७.९ तात्पुरते संक्रमण शिबिर

१४.७.१० विनामूल्य – व्यावसायिक / कार्यालय / दुकान / आर्थिक क्रियाकलाप

१४.७.११ इमारत आणि इतर आवश्यकतांमध्ये सवलत

१४.७.१२ झोपडपट्ट्या व विकास आराखडे आरक्षण

१४.७.१३ अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र, ग्रंथालय, सोसायटी कार्यालय आणि धार्मिक संरचना

१४.७.१४ एसआरए आणि हफ्त्यात देय रक्कम

१४.७.१५ जुन्या प्रकल्पाचे नवीन प्रकल्पात रुपांतर

१४.७.१६ खुल्या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी कायम संक्रमण शिबिर सदनिका

error: