loader image

आर्थिक साक्षरता

या विभागात आम्ही प्रकल्प वित्त, त्यातील प्रमुख संकल्पना आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या नियोजनासाठी वापरल्या जाणार्‍या विविध वित्तीय यंत्रणा ह्यावर लक्ष केंद्रित करीत आहोत.

error: