loader image

गृहनिर्माण साक्षरतेविषयी मुद्देसूद माहिती !

कलम क्र. १४.७.११

इमारत आणि इतर आवश्यकतांमध्ये सवलत

i) स्वतंत्र स्वयंपाकघर आवश्यक नाही. स्वयंपाक करण्याची जागा (अल्कोव्ह) विना किमान आकार मर्यादा असेल. जिथे स्वयंपाकघर पुरवले जाते तेथे किमान क्षेत्र 5 असेलचौ.मी. प्रदान केलेली रुंदी किमान 1.5 मीटर असावी.

ii) आंघोळीसाठी किंवा पाण्याची खोली असलेल्या युनिटसाठी आकाराचे कोणतेही बंधन नाही. शिवाय, बाथरूमसाठी,पाण्याची कपाट किंवा स्वयंपाकघर, तेथे एक भिंत खुल्या जागेवर वगैरे वगैरेची कोणतीही अट, जोपर्यंत कृत्रिम प्रकाश आणि कोणत्याही प्रकारे वायुवीजन प्रदान केले जाते, तोपर्यंत नाही.

iii) पाण्याची खोली फ्लशिंग सिस्टम मध्ये कमीतकमी 0.46 मीटर (18 इंच). आकाराचे आसन प्रदान केले जाईल.

iv) सेप्टिक टँक फिल्टर बेडला दरडोई १५० लिटर क्षमतेची परवानगी असेल, जेथे महानगरपालिका सेवा ४-५ वर्षात उपलब्ध होतील.

v) पुनर्वसन घटकामध्ये, तळ अधिक पाच मजल्यांपर्यंत लिफ्टचा आग्रह धरला जाणार नाही.

vi) पुनर्वसन घटकांमधील २.० मी पेक्षा जास्त रुंदी नसलेले passages हे FSI मोजताना गणले जाणार नाहीत.

vii) जिथे भूखंडाची जागा नाल्याला लागून आहे तिथे नाल्याच्या कडेला असलेली सीमांत मोकळी जागा ३ मी पलीकडे असावी असा आग्रह धरला जाऊ नये. परंतु येथे प्रदान केलेल्या नाल्याच्या काठावरुन कमीतकमी नाल्याच्या एका बाजूला, किमान ६ मी. ची मोकळी जागा पुरवली जावी.

viii) कोणत्याही दोन पुनर्वसन / संयुक्त इमारतींमधील अंतर खालीलप्रमाणे असेल.
अ) 40 मीटर उंच इमारतीसाठी. – किमान 6 मी.
ब) 40 मीटरपेक्षा जास्त आणि 50 मी उंची पर्यंत इमारतीसाठी. – किमान 7.50 मी.
क) 50 मीटरपेक्षा जास्त आणि 70 मी उंची पर्यंत इमारतीसाठी. – किमान 9 मी.
ड) 70 मीटरपेक्षा जास्त उंच इमारतीसाठी. – किमान 12 मी

ix) संयुक्त इमारतीत किमान 50 टक्के पुनर्वसन घटक अंगभूत क्षेत्र असावे

x) कमीतकमी फ्रंट आणि सीमांत स्थानापेक्षा जास्त जागा प्रदान केल्या गेल्या आहेत अशा प्रदान केलेल्या अतिरिक्त क्षेत्राला सुविधा (अमेनिटी) मोकळ्या जागेचा भाग म्हणून पुनर्वसन आणि विनामूल्य विक्री घटक असलेल्या प्रकल्पात आणि शुल्काशिवाय व कोणतेही प्रीमियम न आकारता मानले जाऊ शकते.

xi) प्रकल्प व्यवहार्य करण्यासाठी सुविधेची जागा (Amenity space) कमी केली तरीही किमान ८% मोकळी जागा भू पातळीवर (ground level) राखली जाईल.

xii) मार्गासाठी आणि मार्जिनल अंतरांसाठी निर्धारित केलेल्या परिमाणांमधील, जे मोठे ते ग्राह्य धरले जाईल. मार्ग आवश्यक तेथे प्रवेश म्हणून कार्य करेल. इमारत ह्या मार्गांना स्पर्श करून बांधण्याची परवानगी असेल.

xiii) प्रवेश करण्याचे मार्ग सामान्यपणे नियमन क्र. ३.२ च्या तरतुदीद्वारे नियंत्रित केले जातील. तथापि, प्रकल्पात, जेथे जेथे ती जमीन आहे तेथे इमारतींचे डिझाइन साठी सवलत आवश्यक आहे,ती दिली जाऊ शकते. महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या संबंधित कलम अंतर्गत केलेल्या परंतु ३.६ मीटरपेक्षा रुंदीमध्ये कमी नसलेल्या रस्त्यांसह सध्याच्या मार्गांवरन प्रकल्पासाठी प्रवेश, स्टिल्ट्ससह २४ मीटर उंची असलेल्या इमारती असलेल्या कोणत्याही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी पुरेसा मानला जाईल.

xiv) जिना आणि लिफ्ट वेल वगळण्यासाठी प्रीमियम शुल्क आकारले जाणार नाही.

xv) येथे वर्णन केलेल्या सर्व सवलती पुनर्वसन घटकास आणि प्रकल्पातील संयुक्त इमारतींना देखील देण्यात येतील. आणि यापुढे सर्व सवलतीसाठी प्रीमियम आकारला जाणार नाही.

xvi) विनामूल्य विक्री घटकासाठी सवलती – उप नियम क्रमांक (viii) मध्ये सवलतींवरील, तसेच इतर आवश्यक सवलती विनामूल्य विक्री घटकांना रेडी रेकनर रेटच्या २.५% किंवा सामान्य १०% दराने प्रीमियमचा भरणा करताना जे अधिक असेल, तशी दिली जाईल.

xvii) एसआरएसला व्यवहार्य बनविण्यासाठी एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आवश्यक तेथे सवलत कोणतेही देण्यास सक्षम असतील. या कारणांची लेखी नोंद करावी लागेल.

xviii) पुनर्वसन सदन्यांसाठी या नियमात नमूद केलेल्या दराने कार पार्किंग प्रदान केलेले असेल किंवा दुचाकी वाहनांसाठी प्रति सदनिका एक पार्किंगची जागा उपलब्ध करुन दिली जाईल. वरील पार्किंगची जागा कोणत्याही संयोजनात प्रदान केली जाऊ शकते.

Subscribe
Notify of
guest
10 Digit Mobile Number
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: