loader image

गृहनिर्माण साक्षरतेविषयी मुद्देसूद माहिती !

कलम क्र. १४.७.१०

विनामूल्य – व्यावसायिक / कार्यालय / दुकान / आर्थिक क्रियाकलाप

i) व्यावसायिक / कार्यालय / आर्थिक क्रियाकलापांतर्गत पात्र विद्यमान क्षेत्राची गणना वास्तविक मोजमाप / तपासणी आणि / किंवा अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे दुकाने व आस्थापना कायद्यांतर्गत परवाना, वीज बिले, फोटो पास इ. पाहून केली जाईल.

ii) जेथे एखाद्या व्यक्तीकडे निवासी आणि व्यावसायिक दोन्ही परिसर सामान्य भिंतीशिवाय व्यापारी / कार्यालय / दुकान / झोपडपट्टी / फरसबंदीच्या आर्थिक कार्यासाठीअसतात, ती व्यक्ती निवासी / व्यावसायिक युनिटसाठी पात्र मानले जावे. अशा युनिटचे चटई क्षेत्र २७.८८ चौ.मी पेक्षा जास्त नसावे आणि त्या विनामूल्य असाव्यात.

iii) वाणिज्य / कार्यालय / दुकान / आर्थिक क्रियाकलापांसाठी बीयूए २०.९० चौ.मी. (२२५ चौ. फूट.) चटईक्षेत्र किंवा प्रत्यक्ष क्षेत्र जे जे कमी असेल ते पात्र व्यक्तीस पुनर्वसन प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून विनामूल्य दिले जाईल. २०.९० चौ.मी पेक्षा जास्त क्षेत्र च्या मर्यादेपर्यंत विद्यमान क्षेत्र, आवश्यक असल्यास, व्यावसायिक क्षेत्राच्या दराने प्राधान्यांच्या फ्री-सेल घटकात. आधारे विकले जाऊ शकते.या उद्देशासाठी, (i) आणि (ii) नुसार “चटई क्षेत्र” म्हणजे निव्वळ वापरण्यायोग्य मजला क्षेत्र,भिंतींद्वारे किंवा विशेषत: इतर कोणत्याही क्षेत्राद्वारे झाकून वगळलेले आणि सदनिकेमध्येप्रचलित नियमानुसार फ्लोर स्पेस इंडेक्स संगणनातून सूट असलेले क्षेत्र होय.

iv) अशा क्षेत्रासाठी प्लॉटच्या कोणत्याही बाजूला किमान 3 मी. रुंद मार्ग आणि 3.0 मीटर. रुंद मार्ग / मोकळी जागा येथून प्रवेश साधित असावा. तळमजल्यावर एका मागे एक असे शॉपिंगही पुनर्विकासाच्या उद्देशाने करण्याची परवानगी असू शकते. या तरतुदी वापरल्यानंतर, आवश्यकतेनुसार पहिल्या मजल्यावर परवानगी दिली जाऊ शकते.

v) यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सर्व क्रियाकलापांना जो धोकादायक आहे आणि त्याशिवाय अत्यंत प्रदूषण करणारे,आणि मनपाने अन्यत्र वाटप केलेले पर्यायी निवासस्थान आधीपासूनच असलेल्या प्रकरणांमध्ये,असे वगळता पुनर्स्थित करण्याची परवानगी दिली जाईल.

vi) रस्ते असलेल्या बाजूने फ्री सेल घटकातील सुविधा खरेदी (Convenience shopping) ची परवानगी असेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, SRA सुविधा खरेदीसाठी त्या यादीमध्ये बदल किंवा सुधारणा करू शकतात.

vii) संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन देणारी व्यावसायिक क्षेत्रे

a) योजना झोपडपट्टीवासीयांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने हाती घेतल्यावर,पुनर्वसन क्षेत्रावर विनाशुल्क 5 टक्के अतिरिक्त अंगभूत क्षेत्र व्यावसायिक हेतूसाठी प्रदान करू शकेल. हे क्षेत्र झोपडी-रहिवाशांची हौसिंग सोसायटीसहकाराच्या ताब्यात जाईल. कॉर्पसची रक्कम खर्च केली जाणार नाही, परंतु केवळ मालमत्ता / कॉर्पसमधील मिळकत सोसायटीद्वारे इमारत आणि परिसराची देखभाल करण्यासाठी वापरली जाईल. आणि अशी इतर उद्दीष्टे एसआरए खाली घातली जाऊ शकतात.

b) जिथे ही योजना शासकीय स्वयंसेवी संस्था किंवा सार्वजनिक प्राधिकरण किंवा सरकार कंपनी आयोजित करते. तेव्हा आणखी ज्यादा 5 टक्के बीयूए पुनर्वसन क्षेत्र व्यावसायिक उद्देशाने विनामूल्य दिले जाऊ शकते. हे क्षेत्र अशासकीय संस्था सरकारच्या किंवा सार्वजनिक प्राधिकरण किंवा शासन ह्यांच्या ताब्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थेशी सल्लामसलत करून असेल.

Subscribe
Notify of
guest
10 Digit Mobile Number
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: