loader image

Community Forum

Notifications
Clear all

माझी झोपडपट्टी सार्वजनिक/ खाजगी/ मिश्रित मालकीच्या जमिनीवर आहे. माझी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना शक्य असेल का?


CIhab Technical Team
Posts: 3
Admin
Topic starter
(@trimoorticreation)
Member
Joined: 2 years ago

होय, कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीची मालकी असलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना शक्य आहे. तथापि, राज्य सरकारी जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांसाठी ही प्रक्रिया तुलनेने सोपी आहे, त्यानंतर खाजगी, त्यानंतर मिश्र आणि अखेरच्या केंद्रीय सरकारच्या मालकीच्या जमिनींवरील असलेल्या झोपडपट्ट्या.

आपणही आपले विचार, सूचना मांडा...

Share:
error: