loader image

गृहनिर्माण साक्षरतेविषयी मुद्देसूद माहिती !

कलम क्र. १४.७.१४

एसआरए आणि हप्त्यात देय रक्कम:

i) रुपये ४०,०००/- किंवा नियोजन प्राधिकरणाद्वारे वेळोवेळी पुनर्वसन घटकामधील कल्याणकारी सभागृह आणि बलवाडी तसेच कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिराच्या सदनिकांकरिता निश्चित केलेली रक्कम निश्चित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरएने दिलेली देयकेच्या वेळापत्रकानुसार मालक / विकासक / सोसायटीने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागेल. तथापि, सदनिकांच्या ताब्यात घेण्यासाठी बांधकाम पूर्ण झाल्यावर झोपडीवासीयांकडून , प्रत्येक सदनिकेस रु. ४०,०००/- च्या दराने पूर्ण रक्कम पूर्ण जमा केली गेली पाहिजे. इमारतीच्या फ्री-सेल घटक बांधकामाची उर्वरित २५ टक्के परवानगी संपूर्ण आवश्यक रक्कम एसआरएकडे जमा झाल्यानंतरच दिली जाईल.

ii) ही रक्कम एसआरएला अशा देयकाच्या वेळेच्या अनुसूचीनुसार सीईओंद्वारे देण्यात येईल, एसआरएने हप्ते बांधकाम पूर्ण होण्यापलीकडे जाऊ नयेत. या रकमेचा उपयोग झोपडपट्टी किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रात पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी तयार केलेल्या योजनांसाठी केला जाईल. हे पायाभूत शुल्क MR & TP कायदा १९६६ च्या कलम १२४ नुसार आकारण्यात आलेल्या विकास शुल्काव्यतिरिक्त असतील. पायाभूत शुल्क म्हणून वसूल झालेल्या रकमेपैकी ९०% रक्कम जाईल महानगरपालिकेला आणि १०% रक्कम एसआरएकडे राहील

Subscribe
Notify of
guest
10 Digit Mobile Number
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: